O Abderycie

Abderyta zobaczył eunucha rozmawiającego z kobietą. Spytał drugiego Abderytę, czy to żona eunucha. Ten mu odpowiada, że eunuch nie może mieć żony.

— Aha, więc to jego córka!

Zobacz podobne kawały